Bukowiński Festiwal Nauki

2023-08-08 MMDZ

Zapraszamy na tegoroczną edycję Bukowińskiego Festiwalu Nauki, która odbędzie się 14.08.2023 r. w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa

Program VIII Bukowińskiego Festiwalu Nauki (godz. 11.00 – 14.00)

Uroczyste otwarcie trzeciej części VIII Bukowińskiego Festiwalu Nauki
Zbigniew Kowalski, Helena Krasowska, Henryk Smolny, Magdalena Pokrzyńska

Wykłady popularno-naukowe z serii Bliscy nieznajomi
Наталя Колесник, Буковинсько-західнослов’янські лексичні паралелі/
Bukowińsko-zachodniosłowiańskie paralele leksykalne
Jarosław Durka, Żołnierze z Bukowiny w walce o Niepodległość 1914-1921
Krzysztof Nowak, Ostatnie wędrówki polskich Bukowińczyków

Wystawa multimedialna
Magdalena Pokrzyńska, Dziedzictwo kulturowe w życiu lokalnym i rodzinnym środowisk polskich na Bukowinie
Helena Krasowska, Wielojęzyczność indywidualna

Promocja książki
Helena Krasowska, Polacy między Donem, Dniestrem a Prutem. Biografie językowe
Prowadzenie: Magdalena Pokrzyńska

Rozmowy z cyklu Z Bukowiną w sercu
Janina Markulak, Paulina Pycka, Jan Pycka, Filip Pycka
Prowadzenie: Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska

Prezentacja zespołu
Żeński Chór „Canzona”

Promocja wydawnictw
Tematyka bukowińska w „Rocznikach Dzierżoniowskich”
Prowadzenie: Henryk Smolny

Bukowiński Klub Filmowy
Prowadzenie: Robert Pokrzyński

 

Plakat VIII Bukowińskiego Festiwalu Nauki.pdf

logotyp Minister Edukacji i Nauki

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”