82. rocznica I Deportacji Polaków na Sybir

obelisk pamiątkowy w Parku im. Sybiraków w Dzierżoniowie
2022-02-01 MMDZ

Zbliża się kolejna, ważna rocznica. Zapraszamy do udziału w uroczystości.

BURMISTRZ DZIERŻONIOWA
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
MUZEUM MIEJSKIE DZIERŻONIOWA
ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTE OBCHODY
82. ROCZNICY I DEPORTACJI POLAKÓW NA SYBIR

10 lutego 2022 r.

11.00 Rozpoczęcie uroczystości pod pomnikiem Sybiraków na ulicy Świdnickiej
– odśpiewanie hymnu państwowego
– przemówienie okolicznościowe
– składanie wiązanek i zniczy
– odśpiewanie hymnu Sybiraków
– zakończenie uroczystości

obelisk pamiątkowy w Parku im. Sybiraków w Dzierżoniowie