79. rocznica Bitwy o Monte Cassino

Monte Cassino
2023-05-16 MMDZ

18 maja 2023 r. obchodzimy 79. rocznicę Bitwy o Monte Cassino. Było to jedno z najbardziej zaciętych i krwawych starć podczas II wojny światowej. Po stronie alianckiej, w walkach wzięli udział żołnierze z różnych państw, ale warto zaznaczyć, że Polacy odegrali w niej bardzo ważną rolę.

Tak naprawdę, pod określeniem „Bitwa o Monte Cassino” kryją się aż cztery bitwy stoczone od stycznia do maja 1944 roku w okolicach klasztoru na Monte Cassino. Rejon tego wzgórza był jednym z kluczowych miejsc na linii Gustawa – niemieckiej linii obronnej, która blokowała dostęp wojskom alianckim do Rzymu i pozostałej części Włoch. Polacy mieli ogromny wkład, w szczególności w majowe szturmy na umocniony klasztor. Dzięki wielkiej determinacji, mimo poważnych strat, 18 maja polscy żołnierze dostali się do zrujnowanego klasztoru, wywiesili polską flagę i odegrali hejnał mariacki. Zwycięstwo to otworzyło siłom alianckim drogę do Rzymu, który został zajęty 4 czerwca 1944 roku.

W kolejną rocznicę tego wielkiego zwycięstwa, do którego w wielkiej mierze przyczynili się Polacy, pamiętajmy o bohaterach spod Monte Cassino.

Monte Cassino