77. rocznica ludobójstwa na Kresach

2020-07-06 MMDZ

11 lipca 2020 r.  obchodzić będziemy kolejną rocznicę Rzezi Wołyńskiej – akcji masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu.

O zbrodniach, dokonanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną w latach 1943- 1945, pamięta wielu mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej.

Uroczystości upamiętniające ofiary wymordowane na Wołyniu, Podolu, Pokuciu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie
i w Małopolsce Wschodniej, odbędą się przy obelisku na cmentarzu komunalnym w Dzierżoniowie.