74. rocznica egzekucji żołnierzy Armii Krajowej

Jerzy Kaszyński; fot. www.ipn.gov.
2021-01-14 MMDZ

Żołnierzy Armii Krajowej stracono w dzierżoniowskim więzieniu 17.01.1947 r. (Jerzego Kaszyńskiego oraz Jerzego Pizło) i 19.02.1947 r. – tuż przed wejściem w życie ustawy amnestyjnej (Mieczysława Jeruzalskiego).

Na cmentarzu parafialnym w Dzierżoniowie znajduje się obelisk poświęcony pomordowanym żołnierzom Armii Krajowej oraz innym ofiarom komunistycznych represji, pochowanym w nieznanym miejscu na dzierżoniowskim cmentarzu parafialnym.

Na wystawie stałej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa udostępniony jest obszerny materiał informacyjny dotyczący tych wydarzeń.