229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

2020-04-30 MMDZ

3 maja 1791 roku została uchwalona przez Sejm Czteroletni konstytucja (druga na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku). Była aktem rewolucyjnym i postępowym jak na ówczesne czasy.


Konstytucja przyznawała władzę Narodowi. W jedenastu artykułach wprowadzała prawo powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa oraz trójpodział władzy: na władzę ustawodawczą (dwuizbowy parlament), władzę wykonawczą (król) i władzę sądowniczą.

 

Historia na obrazie Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” (w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie) – animacja przygotowana na wystawę „Duma Rzeczypospolitej” w Galerii Kordegarda w Warszawie, która została zorganizowana 3 maja 2012 roku.