190. rocznica wybuchu powstania listopadowego

Jan Bogumił Rosen „Emilia Plater na czele kosynierów w 1831 roku” (źródło: Wikipedia)
2020-11-29 MMDZ

W tym roku obchodzimy 190. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Był to jeden z najważniejszych polskich zrywów wyzwoleńczych XIX wieku na terenach Rzeczypospolitej podzielonej przez zaborców, skierowany przeciw władzom carskiej Rosji.

Polacy ciemiężeni przez obce mocarstwa zdecydowali się na powstanie zbrojne, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Sprzyjały temu zaogniające się stosunki polityczne panujące w Królestwie Polskim, podwyżki cen żywności i wynikające z tego wzburzenie mieszkańców Warszawy. Władze sprzysiężenia założonego w 1928 roku w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty, na którego czele stanął podporucznik Piotr Wysocki, zdecydowały się zaatakować Belweder oraz podjąć nieudaną próbę porwania rosyjskiego księcia Konstantego.

Powstanie, zdawałoby się skazane na porażkę ze względu na przeważające siły armii rosyjskiej, trwało do 21 października 1831 roku. Polacy, jak już wielokrotnie bywało, pokazali umiejętność jednoczenia się w imię wyższych wartości. Niestety skutki powstania były opłakane. Wielu powstańców skazano na śmierć, wielu Polaków zesłano w głąb Rosji, a w niedługim czasie rozwiązano namiastkę państwowości jaką było Królestwo Polskie przy okazji pacyfikując wszelkie objawy polskości pod zaborem rosyjskim.

W rocznicę Powstania Listopadowego zachęcamy Państwa do obejrzenia znanych obrazów, które przedstawiają epizody z tego zrywu wolnościowego.