Rocznik Dzierżoniowski 2014

2017-03-22 MMDZ

„Rocznik Dzierżoniowski 2014″ – tom 24, „Edytor” Drukarnia-Wydawnictwo, [Dzierżoniów 2015],  s. 191

(oprawa miękka)

Cena:  10 zł

OSTATNIE SZTUKI

Tom pod redakcją Marcina Szyjki i dr Anny Grużlewskiej. W tegorocznym numerze obok stałych działów (Kronika miasta i powiatu, Wydarzenia z życia miasta i powiatu, Z nami i wśród nas, Tempus fugit) zamieszczono artykuły:

  • Anna Grużlewska „Przemiany struktury zawodowej żydowskiej gminy wyznaniowej w Dzierżoniowiena tle społeczności Żydów niemieckich w XIX i pierwszej połowie XX wieku”,
  • Natalia Kotrys „Obraz Dzierżoniowa na przykładzie przewodnika po mieście – Wir besuchen Reichenbach. Ein Führer durch die Stadt und Ihre Umgebung von Erich Hasse – wydanym w 1930 r.”,
  • Jakub Kuśnierz „Sytuacja w rolnictwie na terenie gminy Piława Górna w pierwszych latach po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem osadnictwa rolnego”,
  • Renata Madziara „Losy dzierżoniowskiej parafii luterańskiej po 1948 roku”,
  • Grzegorz Pisarski „Pieczęcie wiejskie powiatu dzierżoniowskiego na tle sfragistyki polskiej”,
  • Wiesław Żygadło „Zabytki warsztatów stolarskich powiatu dzierżoniowskiego”.