Zwiedzanie

Muzeum zaprasza

W sezonie letnim (maj - wrzesień):
In the summer season (May - September):

wtorek, czwartek, piątek – 9:00 – 16:00
Tuesday, Thursday, Friday - 9 a.m. - 4 p.m.

środa – 11:00 – 18:00
Wednesday - 11 a.m. - 6 p.m.

niedziela – 11:00 – 17:00
Sunday - 11 a.m - 5 p.m.

W sezonie zimowym (październik - kwiecień):
In the winter season (October - April):

wtorek, czwartek, piątek – 9:00 – 16:00
Tuesday, Thursday, Friday - 9 a.m. - 4 p.m.

środa – 11:00 – 18:00
Wednesday - 11 a.m. - 6 p.m.

niedziela – 11:00 – 16:00
Sunday - 11 a.m - 4 p.m.

Park - lapidarium

dostępny bezpłatnie w sezonie letnim (maj - wrzesień)

w godzinach otwarcia muzeum

During the muzeum opening hours (May - September)

Opłaty za wstęp:

WYSTAWY STAŁE:

bilet normalny - 5,00 zł
regular ticket - 5,00 PLN

bilet ulgowy - 3,00 zł (młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści)
reduced ticket - 3,00 PLN

bilet grupowy* - 30,00 zł (dla grup zorganizowanych od 15 do 30 osób)
group ticket - 30,00 PLN (for 15 - 30 persons)

w każdą niedzielę wstęp na wystawy stałe jest nieodpłatny
Sundays - free admission

Posiadacze Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci do 5 r.ż. uprawnieni są do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji.

 

WYSTAWA CZASOWA "kierunek SZTUKA":

(w cenie biletu możliwość zwiedzania również wystaw stałych)

bilet normalny - 10,00 zł
regular ticket - 10,00 PLN

bilet ulgowy - 5,00 zł (tylko dla posiadaczy Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny)
reduced ticket - 5,00 PLN

bilet grupowy* - 100,00 zł (dla grup zorganizowanych od 15 do 30 osób)
group ticket - 100,00 PLN (for 15 - 30 persons)

 

*Chęć zwiedzania muzeum z przewodnikiem, w przypadku grup zorganizowanych, należy zgłosić najpóźniej dzień przed planowanym terminem.

Kontakt: tel. 74 64 64 661 wew. 21